Svarinnlegg til Bernt Ravlum.

I Bladet den 13.november står et innlegg fra Bernt Ole Ravlum, utvalgsleder i Malvik kommune fra arbeiderpartiet. Om det fortjener tilsvar eksisterer det usikkerhet rundt. Grunnen? Det er vanskelig å begripe hvor man skal begynne. Full av generelle vendinger og ikke-belagte spydigheter synes Ravlums konklusjon å være at norske kommuner har seg selv å takke om statlige myndigheter løper fra avtaler staten selv har ivret for å få i stand.

At en utvalgsleder fra arbeiderpartiet, i en mellomstor norsk kommune, ikke makter å formulere sin kritikk og sine synspunkter mer håndgripelig enn hva han framviser i nevnte innlegg får være så sin sak. Hva det vitner om hvilke faktiske argumenter som kan framføres for den uanstendige opptreden som nå er foreslått, også fra landets nye regjering, er en annen.

For hvilke praktiske implikasjoner ville det hatt om Ravlums kritikk skulle legges til grunn rent generelt? Burde ikke kommuner inngå i forsøksprosjekt med andre regjeringer enn de hvor arbeiderpartiet satt? Hvis det er tilfellet: skulle kommuner som turte dette ta høyde for at også arbeiderpartiet kunne miste makten i et stortingsvalg? Det kan de jo. Så burde norske kommuner på denne bakgrunn i det hele tatt være med i forsøksprosjekt med noen regjering noen sinne?

Innlysende resonnementer med dette som bakteppe er også bakgrunnen for at KS sitt landsstyre (hele kommune-Norges arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) nylig vedtok følgende i en uttalelse om saken: «I forslaget til statsbudsjett blir forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenester avsluttet før opprinnelig plan. Dette skaper store økonomiske utfordringer for forsøkskommunene, og manglende forutsigbarhet svekker kommunenes motivasjon til å delta i statlige forsøksprosjekt. SiO-prosjektet bør gå frem til 31.12.22 som planlagt.» Full støtte og sympati fra andre kommuner der altså.

Dette har ikke påtroppende regjering, med ansvarlig statsråd Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet lyttet til. Om det skyldes manglende intensjon og ønske i utgangspunktet, eller om det skyldes sviktende gjennomslagskraft, vites ikke. Dessverre. I alle tilfeller betyr det likevel lite- og lover det lite godt for statsrådens hjemkommune.

Fasit er nemlig uansett denne: Stjørdal som kommune går mot innsparinger og velferdskutt når vi ekstraordinært behandler vårt kommunebudsjett i mars måned. Denne behandlingsmåten er aldri blitt valgt før, noe som i seg selv er egnet til å illustrere alvorligheten.

For et bredt flertall i Stjørdal kommunestyre som støttet inntredenen i SIO-prosjektet (dette inkluderer for øvrig enstemmig Ravlums søsterlag Stjørdal Arbeiderparti) må det virke forstemmende at en utvalgsleder fra nabokommunen roper heia for dette i lokalavisen.

Kjerkol trenger ingen heiarop i denne saken.