Hva skjer i det kommunale apparatet når en av våre trofaste medlemmer i vårt kommunestyre og i ett av våre utvalg ikke orker mere!

Jeg ble skikkelig frustrert da jeg hørte at et av argumentene for at Torger Størseth valgte å trekke seg, var at Statsforvalteren gjør om enstemmige lokale vedtak uten å ta hensyn til våre politikere!

Dette får meg til å spørre er dere nye modige nok hvis noe slike ting kan gjenta seg på deres vakt? Dere får mange viktige saker til behandling, og dere blir satt på mange prøver. Samtlige partier har skole og omsorg med i sine programmer, noe som er veldig bra. Men hvis dere tror kommunestyrets saker består bare av diss to temaene, så blir dere meget overrasket!

En av de viktigste sakene i mine tanker er at også trafikksikkerheten blir tatt vare på. Dette blir med i min vurdering før jeg legger min stemmeseddel i urnen ved årets valg.

Det må fortsatt være lov å skrive og prate om trafikk i våre media. Dette er jordnære ting som rammer oss alle. Jeg håper at dere ikke ser bort, når temaet «våre veier» kommer opp.

Ikke bli passive og godta alt det som ledelsen kommer med av forslag. Ha personlige meninger.