«Dette er prisen for å ikke bygge boliger på Moan»

foto