Gratulerer med valget, og konstitueringen av det nye kommunestyret i Stjørdal. Vi i Utdanningsforbundet ser fram til å samarbeide med dere framover!

Spesielt gledelig synes vi det er at de aller fleste partiene, blant annet ordførerpartiet SP, under valgdebatten i september bekreftet at de vil jobbe for reell bemanning i barnehagene – det vil si atbemanningsnormen skal gjelde hele barnehagens åpningstid, ikke bare to timer per dag som nå.

Tusen takk for at dere har lyttet til vårt behov for flere gode ansatte i barnehagene. Vi liker at dere, som skal forvalte våre felles midler og sørge for kvalitet i tjenestene, er enige med Utdanningsforbundet i denne saken.

Under valgdebatten ble det sagt at det ikke finnes noen quick-fix for å få opp bemanningen i barnehagene. Dette mener vi i Utdanningsforbundet vi har løsningen på: svaret er en heltidsstilling i tillegg til grunnbemanningen. Denne ansatte skal være sammen med barna, mens de andre ansatte lager mat, planlegger foreldremøte, setter på vaskemaskina, rydder tralla etter måltid, legger barn, er på møte med en bekymret forelder, diskuterer nødvendig støtte til barn med PPT, bestiller mat, veileder nyansatt, trøster gråtende ansatt som ble slått av et barn, lager brannvernplaner, endrer på vaktlista, ringer til driftsansvarlig, planlegger neste ukes tur, har foreldreveiledning, tørker støv, vasker oppkast, skriver IOP, er på Class-observasjon.. og alt det andre som må gjøres for å få en barnehage til å gå rundt.

Vi trenger ikke se lengre enn til Trondheim eller Ørlandet for å finne eksempler på kommuner som har testet ut økt grunnbemanning i barnehagene. Begge disse kommunene rapporterer om mindre sykefravær i barnehagene som var med på forsøk, andre kommuner melder i tillegg om mindre behov for spesialundervisning i barnehagene. Økt grunnbemanning fører både til økt kvalitet OG besparelser. Vinn-vinn, med andre ord!

Vi håper valgløftene denne gangen blir holdt, og ser fram til videre samarbeid med dere folkevalgte i Stjørdal.

Anja Ristad

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Stjørdal

Bente Undseth

Kontaktperson barnehage Utdanningsforbundet Stjørdal