Først som pårørende, takk til Stjørdal kommune for at dere arrangerte åpen kveld om temaet «selvmord og krise».

Slike hendelser, selvdrap, skal ikke skje, men skjer igjen og igjen.

Først om hen som bestemmer seg for å avslutte eget liv, hen tar avgjørelsen helt på egen hånd uten å kvalitetssikre tankene som fører til denne store avgjørelsen med andre. Hen har heller ikke gjort grundig risikovurdering om hvilke konsekvenser handlingen kan ha.

Så litt om omfanget: Hvis det er 650 personer i året som begår selvdrap så betyr det at det er omtrent 15.000 mennesker som har dødd på denne måten i Norge siden årtusenskiftet. Hvis det er 10 personer som blir direkte berørt av dødsfallet som nær familie og venner, så er det 150.000 mennesker som er cirka 3 prosent av befolkningen i Norge.

Så litt om erfaringsoverføring: Problemstillingen er for lite synlig i samfunnet for det skrives og snakkes for lite om det. Befolkningen får høre for lite om hendelsene og læringen/erfaringsoverføringen til andre som sliter og familiene deres uteblir.

Åpenhet er nøkkelen til selvmordsforebygging. Samfunnet, det vil si oss alle, må stille opp og ønske å ta tak i problemet. Vi må TØRRE å omtale dette i større grad enn det vi gjør nå. Omtale er forebyggende i seg selv. Vi som samfunn er sammen om dette og vi står sammen med alle dem som blir rammet.

At dette temaet blir adressert vil over tid føre til et enda bedre og mer menneskelig samfunn.

Sven Einar Jensen