Stjørdal SV skrev rett før valget et innlegg om at Stjørdal fortjener bedre enn meg som varaordfører.

De baserer dette på et humoristisk utsagn fra en debatt om at jeg «sover som en stein om natta». Stjørdal SV tok utsagnet ut i en helt annen sammenheng og koblet dette opp mot barn og unges psykiske helse – og skriver at man fortjener bedre enn meg fordi jeg er

«fornøyd med for dårlige tilbud og er ignorant til hva de unge i kommunen trenger. Spesielt når man vet at konsekvensene av mangelfull eller ikke eksisterende oppfølging og tilbud kan være fatale.»

Jeg har veid fram og tilbake om jeg skal svare på en så alvorlig anklage eller ikke. Jeg kom fram til at jeg ikke skulle svare før valget, fordi jeg syns det fins etiske grenser for hva man skal slå politisk mynt på. Nå er valget over og valgresultatet tyder på at jeg fortsetter som varaordfører. Derfor syns jeg stjørdalingene fortjener et svar fra min side. Men jeg kommer ikke til å svare opp det jeg oppfatter som et rent forsøk på karakterdrap fra SV sin side. I stedet vil jeg komme med to innstendige henstillinger.

For det første: Vær forsiktig med å dømme andre. Ingen kjenner fullt ut andres opplevelser.

Hvert år tar rundt 650 mennesker livet sitt i Norge. Disse etterlater seg omtrent 6 500 nærstående og etterlatte. HVERT ENESTE ÅR. Så kommer alle de som har psykiske lidelser i mer eller mindre alvorlig grad – mellom en sjettedel og en fjerdedel av befolkningen hvert år - og deres mange nærstående. (Kilder: Folkehelseinstituttet og forskning.no)

Tenk gjennom tallene. Så tenker du gjennom hvor stor sannsynlighet det er for at noen i din nærhet er berørt. Henstillingen min er ganske enkelt å vise varsomhet med slike angrep. Sjansen er faktisk ganske stor at den du angriper er direkte berørt.

Og det skjedde for Stjørdal SV denne gangen. Jeg er dessverre alt annet enn ignorant på området – jeg mistet min aller nærmeste i et psykiatri- og rusrelatert selvmord.

Så var SV likevel litt heldige denne gangen, for jeg er tøff og tåler en støyt. Men neste gang kan man treffe en mindre robust person. Som har et langt ferskere selvmord blant sine nærstående. Som ikke tåler et slikt angrep. Er det verd risikoen? Kan vi ikke heller holde oss til å diskutere konstruktivt og saklig, uten å dømme hverandre?

For det andre: Vær forsiktig med å skape et inntrykk av at det ikke fins hjelp å få for ungdom som sliter i Stjørdal. Jeg frykter at det kan føre til at folk ikke søker hjelp.

Kjære ungdom i Stjørdal: Det fins hjelp. Akuttberedskapen i Stjørdal er ALDRI nede. Er det akutt, kan du ringe legevakt og få hjelp videre derfra. Har du problemer, kan du få hjelp av skolehelsetjenesten, fastlegen, psykologer, helsestasjon for ungdom og flere andre tilbud hos oss. Søk hjelp hvis du trenger det!

Så må vi være både ydmyke og framoverlente også. Er alt perfekt? Det er det neppe. Skal vi gjøre alt vi kan for å bli stadig bedre? Ja, absolutt!

Jeg vil gjerne avslutte med å si at jeg har trua på det nye kommunestyret. Jeg er så heldig å ha ansvaret for opplæring av folkevalgte for kommende periode. Denne uken hadde vi vår første samling. Vi møtte mange flotte folkevalgte, inkludert SV sine, fast bestemte på å gjøre sitt aller beste for å skape et best mulig lokalsamfunn for oss alle.

Jeg har trua på at Stjørdalingene er i de aller beste hender også denne perioden.