«Politikernes iver etter å bygge billig i 2014 kan bli særdeles kostbar»