I Bladet er det lansert forslag til parkeringsavgift i sentrumsområdet, men med gratis parkering den første tida. Det er i denne forbindelsen på sin plass med litt historikk:

Rom Eiendom (NSB) solgte i 2004 fraktgodsområdet til Maja Eiendom. NSB gjorde her en stor tabbe som Samferdselsdepartementet seinere måtte beklage. Dette området ble brukt som parkeringsplass for reisende og pendlere med tog og buss. NSB tog og NSB buss jobbet i dette tidsrommet for å øke passasjertrafikken, og lyktes med det. Men etter dette salget ble denne parkeringsplassen ikke lenger tilgjengelig for pendlere/reisende. Derfor ble parkeringsplasser i sentrumsområdet tatt i bruk av denne gruppen. Konsekvensen av dette ble at parkeringsplassene til butikker og bedrifter i sentrumsområdet, som egentlig var beregnet for deres kunder, ble okkupert av pendlere/reisende. Og som følge av dette ble det innført korttidsparkering i 2011 i Stjørdal sentrum på to timer med bruk av P-skive/urskive. Så ble dette seinere utvidet til tre timer på grunn av at to timer var for kort tid for mange kunder og besøkende.

Stjørdal er et livlig handelssentrum. Domussenteret var tidligere dominerende i Kjøpmannsgata. Så kom kjøpesenteret Torgkvartalet i drift i 1991. Dette kjøpesenteret ligger i sentrumsområdet, og med en utvidelse i 1998 og enda en utvidelse i 2017 er dette blitt et kjempefint og stort kjøpesenter som drar handlekunder til Stjørdal. Dette drar også butikkene i sentrumsområdet nytte av. Imidlertid er det innført parkeringsavgift på en del private parkeringsplasser, mens Torgkvartalet , COOP/Trondos og kommunen fortsatt har gratis parkering i tre timer mandag-fredag, og ingen begrensning lørdag-søndag. Og denne ordningen omfatter ca. 80 % av parkeringsplassene i sentrum. Salberg og noen andre eiere av parkeringsplasser har valgt parkeringsautomater.

Stjørdal kommune har solgt noen sentrumsnære parkeringsplasser (den som var mellom Moheimsbygget og Torgkvartalet) , men har fortsatt en del parkeringsplasser på den gamle brannstasjonstomta, i området rundt Rådhuset og i noen gater, samt i kjelleren under Kimen. Og ikke minst en stor parkeringsplass i grustaket, men den ligger utenfor sentrumsområdet. Byggherrer i sentrumsområdet kan av kommunen bli pålagt å tilrettelegge nok parkeringsplasser til byggets ansatte og aktiviteter/kunder. Dersom det ikke kan tilrettelegges nok parkeringsplasser på egen tomt, må byggherren foreta et frikjøp av X antall parkeringsplasser som gir kommunen midler til å opparbeide parkeringsplasser. Kommunen har på denne måten tatt inn mange millioner som er brukt til å finansiere utbygging av parkeringsplasser. Et aktuelt spørsmål er jo om kommunen kan innføre parkeringsavgift på frikjøpte parkeringsplasser.

Når kommunen og Vennatrøgruppen nå lanserer et nytt opplegg for parkeringsordninga i sentrum og på Hellsenteret omfatter dette veldig mange parkeringsplasser. Veldig positivt at det fra begge parter blir sagt at det må være minst to timer gratis. Etter mitt syn så må den nye ordninga baseres på tre timer gratisparkering, dette ble jo også innført for en del år siden etter en behovsvurdering. Etter tre timer kan det bli en passende parkeringsavgift. Ordningen med P-skive som vi har i dag er en ordning som er rimelig i drift. Et parkeringssystem med parkeringsautomater kombinert med parkeringsapper vil medføre investeringskostnader. Det samme med et system som registrerer biler inn og ut av et parkeringsområde. Den sistnevnte ordningen er sikkert den mest brukervennlige for alle aldersgrupper, inkludert eldre som ikke er digitalisert. Denne ordningen er etablert i bl.a. Sirkus Shopping og Amfi Steinkjer.

Parkeringsloven som var ute på høring skulle gi kommunene tillatelse til å pålegge bl.a. kjøpesentre å innføre parkeringsavgift på sine parkeringsplassene. Denne loven møtte stor motstand og ble ikke vedtatt. Konklusjonen etter dette må vel bli at kommunen ikke kan pålegge andre eiere av parkeringsplasser å innføre parkeringsavgift, og kan vel heller diktere dem til å bli med på dette nye parkeringssystemet som vil bli innført. Men det er jo viktig med et felles og brukervennlig parkeringssystem for alle parkeringsplassene i sentrumsområdet. Så det er viktig at alle eierne av parkeringsplassene kan bli enige om et felles parkeringsopplegg med tre timer gratis.

Olaf Lydvo