«En må rett og slett spørre seg om sentrumsplanen er til for utbyggerne eller innbyggerne»

foto