Vi ser med all tydelighet at klimaendringene er i gang og at vi får mer ekstremvær. I sommer kom det nye varmerekorder i hele Europa og i USA. Både land- og havtemperaturen stiger og Middelhavsøyene ble rammet at enorme skogbranner. Mandag kom ekstremværet Hans til Norge.

Nå gjorde heldigvis ikke Hans så stor skade i Trøndelag, men på Østlandet er store områder lagt under vann, hus har fått skader og veger er stengt, og fortsatt regner det der og vannet stiger. Vi må ikke ledes til å tro at ekstremnedbøren som kommer med Hans er ikke et engangstilfelle. Vi må innstille oss på at dette vil bli den nye normalen og ruste oss for det. Dette tas blant annet opp i lederen i Oppland Arbeiderblad i dag.  Neste gang kan været rammet hardere i Trøndelag, så vi er på ingen måte forskånet fra effektene av stadig mer ekstremvær.

Det er alvor nå. Vi har altfor lenge tenkt at klimakrisa vil ramme oss om ei stund, men med varmerekordene i Europa i sommer, skogbrannene i Hellas og nå ekstremværet Hans i Norge, ser vi at klimaendringene skjer her og nå. De gir enorme ødeleggelser og koster enorme summer og også menneskeliv. Det betyr at vi ikke kan sitte og vente med å gjøre klimatiltak. De må komme nå med en gang, på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt.

Vi i SV krever at vi tar ekstremværet og varmerekordene på alvor og begynner å kutte i klimagassutslipp i hver eneste kommune, fylkeskommune og nasjonalt. I Malvik har vi et enormt potensial i å få enda mer grønn energi ved å legge solceller på alle kommunale tak. Vi gjør mye bra når vi bygger nytt, men også eldre kommunale bygg må få solenergi. Da tenker vi på Rådhustaket, Malvikhallen og skoler og barnehager som ikke har solceller. I tillegg må kommunen har strengere klimakrav ved innkjøp, gjenbruke mer og kjøpe mindre nytt og få en utslippsfri bilpark.

I arealplanleggingen må det tydeligere enn i dag tas høyde for ekstreme nedbørsmengder og flom. Det betyr at vi blant annet bør åpne bekker, for eksempel på Vikhammer, bevare skog som bindende bunndekke i rasutsatte områder og verne grøntområder. I tillegg har vi en jobb å gjøre i Malvik med å forebygge skader som kan komme ved ekstremvær. Vi bør begrense boligbygging langs elver og i strandsonen og vi må beholde vegetasjonen i rasutsatte skråninger. Vi må også verne om myrområdene våre da de er viktige magasiner for vann.

På fylkesnivå vil SV sørge for et enda bedre buss- og togtilbud og jobbe mot de store motorvegprosjektene som øker biltrafikken og sørge for å kutte store utslipp ved å innføre utslippsfrie ferger og hurtigbåter.

Selv om Trøndelag denne gangen ikke ble så berørt av ekstremregnet, bør Hans uansett være et kraftig varsel for oss om at klimaendringene er i gang og at vi må gjøre det vi kan for å stoppe det. Tida for å stikke hodet i sanda og håpe at dette bare er engangstilfeller og tilfeldig ekstremvær er over. Vi må kutte i klimagassutslipp nå. Med et sterkt SV i kommunestyrer og fylkesting har du en garantist for at det skjer noe raskt.

Rakel S Trondal

Fylkesordførerkandidat Trøndelag SV

2. kandidat Malvik SV