Kjære foreldre, besteforeldre og andre voksne rundt barna i Stjørdal kommune.

Alle voksne her på skolen tar imot barna hver dag med omsorg og forståelse, vi gjør alt vi kan for å trygge, undervise og vise omsorg innenfor de rammene vi har i dag. Vi vil ikke legge skjul på at det er tøft, vi føler oss til tider litt maktesløse og gjør alt vi kan for å strekke til. Derfor synes vi det var vanskelig å lese at mye av kuttene kommunen ønsker å gjennomføre, rammer oss og barna i kommunen.

At maktblokken hevder de har funnet balanse i budsjettet, med et planlagt lovbrudd gjør at vi undres. Dette innebærer blant annet kutt i spesialundervisning tilsvarende 4,5 millioner. Til tross for at det er mulig å løse underskuddet med andre virkemidler, velger blokken fremdeles å gå for planlagt lovbrudd. Ifølge opplæringsloven §9A «Så har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring». Trygghet handler om at skolen skal være proaktiv i forhold til uønsket adferd, og at vi tar tak hvis noe skjer. Dette arbeidet kan i mange tilfeller være særdeles krevende for lærerne. Dessverre er det mange elever i kommunen som ikke opplever en trygg skole. Selv før kuttene evner vi ikke å håndtere denne situasjonen slik vi gjerne skulle ønske vi kunne. Dersom det kuttes drastisk i spesialundervisningen, etterlater vi mange klasser i en uoversiktlig situasjon. Dette vil ytterligere svekke evnen til å ivareta elevene på en lovfestet måte.

De sju feite årene er over: «Nå må vi tilbake til normalen», sier ordfører Eli Arnstad til Stjørdals-nytt onsdag. Som lærere i skolen i Stjørdal må vi si at vi ikke kjenner oss igjen i beskrivelsen om at økonomien de siste sju år har vært feit. Varaordfører Renate Bjørshol sier hun undres over hvorfor det er så mange økte årsverk i skolen, det enkle svaret på dette er at tilsyn fra statsforvalteren viste brudd på lærernormen og den økte bemanningen ble et resultat av statsforvalterens pålegg om utbedring.

Representant fra Venstre, Torgrim Hallem, uttaler til Bladet at noe av spesialundervisninga i dag er knyttet til andre problemer enn de pedagogiske, som adferdsproblemer. De må vi løse på en annen måte mener han. Da lurer vi på hvilke løsninger han tenker på? Skal kontaktlæreren forlate klassen og undervisningen for å ta tak i dette?

Vi er fortvilt over at politikerne ønsker å kutte i spesialundervisning hos de mest sårbare elevene. Disse elevene har en lovfestet rett på spesialundervisning, og har vært igjennom utredninger ved flere instanser (for eksempel PPT, BUP, HAB), og har dokumentasjon på at de har behov for ekstra hjelp, regulering og støtte. Her ser flere ulike profesjoner at elevene har dette behovet, hvordan kan politikerne i kommunen heve seg over disse profesjonene og si at det ikke er nødvendig? Det er uforståelig for oss!

Kjære foreldre, besteforeldre og andre voksne rundt barna i Stjørdal kommune, er det greit for deg at ditt barn kanskje ikke får den hjelpen det skal ha fordi læreren ikke har tid? Eller at ditt barn skal føle seg utrygg på skolen, fordi det ikke er nok voksne til å beskytte barna? Vi skulle ønske vi gikk inn i juleferien med en god følelse, men opplever dette som svært urovekkende.

Lærere ved Halsen barneskole