Malvik kommune trenger alle barnehagene vi har. Dessverre ser vi at den populære barnehagen Korntrøberget i Hommelvik må legge ned sommeren 2024.

Her ser vi problemet med systemet slik det er i dag, og et uønska resultat av det store barnehageløftet: Små private barnehager ender før eller siden opp med å enten bli kjøpt opp av store kjeder, eller gå konkurs. Store kjeder sender i sin tur profitten til Sveits eller Cayman Islands, mens å gå konkurs kan få alvorlige personlige konsekvenser for eierne. Begge scenarioene er helt unødvendige og uakseptable.

I forsøket på å begrense de store kommersielle barnehagekjedene, rammer lovverket små virksomheter på en slik måte at det blir vanskelig å drive lønnsomt. Som en av eierne har påpekt i media, vil det nå paradoksalt nok komme en åpning for at Korntrøberget kan bli kjøpt opp av kjedene. Det blir et klassisk eksempel på at de store spiser de små.

Slik kan vi ikke ha det.

Rødt mener drift av Korntrøberget barnehage, inkludert de flinke og populære ansatte, må tas over av kommunen. Det er et felles ansvar å drive velferdstjenester, det skal ikke være avhengig av private aktører som enten blir stående i fare for å gå personlig konkurs eller bli kjøpt opp av store kjeder.

Rødt vil ta initiativ til at det blir tatt opp til politisk behandling om Korntrøberget skal bestå, i kommunal regi. Slik sikrer vi både arbeidsplasser og barnehageplasser.

Rødt Malvik