Ut ifra innlegget i Bladet 5. februar ser det ut som om Arbeiderpartiet går inn for full utbygging av Moan. Det vil si 350 leiligheter og overgang over jernbanesporene. De har heller ikke bruk for en konsekvensutredning før de tar sin beslutning.

Jeg vil forsøke å fortelle hva en konsekvensutredning er, og hvorfor vi trenger den, på en enkel måte. Formålet med den er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn.

I store komplekse saker er det umulig for en person å forstå hva prosjektet vil bety/føre til i kommunen. Derfor kan vi, og i enkelte tilfeller må vi, be om en konsekvensutredning for å få hjelp til å finne ut av dette. Det er så mange fagområder involvert at det er umulig for kommuneadministrasjonen å prioritere dette, den er ikke dimensjonert for å ta slike oppgaver i tillegg til den daglige driften. (Derfor er det forslagstiller som er ansvarlig for gjennomføringen og betaler kostnadene.)

Konsekvensutredningen er et hjelpemiddel/verktøy for politikerne slik at de skal være i stand til å fatte best mulige vedtak.

Jeg håper kommunens politikere har tid til å vente på konsekvensutredningen, ellers blir dette ganske så uansvarlig. Det er ingen bolignød i Malvik kommune, og hvis dette haster er det noe som skurrer.

Utbygger har det alltid travelt, de skal tjene penger og greit er det. I dette tilfellet gjør nærhet til sjøen og en badestrand utenfor dørstokken det ekstra lukrativt. Med 15 prosent fortjeneste blir det 210 millioner kroner (antatt salgssum 1,4 milliarder).

I denne saken ser det ut som det er Arbeiderpartiet mot store deler av folket. Jeg håper demokratiet rår innenfor partiet og at partipisken tilhører fortiden.

Til slutt et sitat fra vår alles Erik Bye:

«Politikere må en gang lære både i Norge og andre steder, at de er ikke våre herrer i demokratiene, det skal de være klar over hver eneste dag de våkner og hver eneste kveld de går og legger seg - at de er våre tjenere, de er folkets tjenere. De skal stå i giv akt for oss i demokratiet. Det er noen av dem som tror at de er blitt herrer, men der tar de faktisk feil. Det må de engang lære at de tar feil, ellers er demokratiet bare dillball».