Er folk i Meråker svært opptatt av rekreasjonskjøring med snøskuter? I en artikkel i Meråkerposten (MP) leser man om frustrerte politikere som kommer med skarp kritikk mot kommunens administrasjon på grunn av innstillingen til nye snøskuterløyper. Dyster lesing for bygdefolket, skuterløyper er noe innbyggerne vil ha, bare Meråker av innlandskommunene som ikke får på plass rekreasjonsløyper, se bare hva Tydal og Selbu har fått til? Løyper for folk flest uttaler en av politikerne. Hvem er nå «folk flest»?

I MP, oktober 2021, uttalte lederen i Meråker Snøscooterklubb at disse nye løypene ville gagne de som ikke kommer seg ut i naturen på egen hånd, for eksempel pensjonister. Pensjonister er ikke en ensartet gruppe, og Meråker pensjonistlag har så vidt jeg har kjennskap til ikke gitt noen positiv uttalelse. Kanskje de er fornøyde med de muligheter man allerede har?

«Alt til sin tid» avslutter en 75 år gammel mann sin beskrivelse av den siste turen til hytta si, en dagsmarsj inne på Finnmarksvidda. I over 50 år hadde denne mannen detaljert beskrevet turene med tunge bører, slitet, naturopplevelser, fiske etter ørret og røye og jakt på ryper, fasinerende lesning. Siste turen fløy han inn. Denne turen blir min siste, nå overlater jeg området, naturen, stillheten og opplevelsene til de som kommer seg frem på egne ben. Jeg får klare meg med kortere turer og nyte disse så lenge jeg kan, avsluttet han med.  Denne historien er blitt godt forankret hos meg.

I tirsdagens nettutgave av MP sier arbeiderpartiets Leif Karsten Haugen at vi må slutte å tro og mene at dette ikke hører med til folkehelsa. Folkehelse ligger inni hodet, ikke bare hender og føtter understrekes det. Kan ikke være mer enig, stillhet under utøvelse av friluftsliv er balsam for både hode, kropp og sjel.

Videre sier Haugen at dette kunnet vi fått til tidligere hvis det hadde vært større interesse for å høre på folket eller på oss som er ombud for innbyggerne. Har innbyggerne i kommunen noen gang blitt spurt om de ønsker rekreasjonsløyper?

Det henvises også til Tydal og Selbu. Hva med Verdal? Eller kanskje se til Røros, nest største hyttekommunen i Trøndelag? Hvorfor har ikke de prioritert rekreasjonsløyper? Her vektlegger flertallet av politikerne verdier som stillhet under utøvelse av friluftslivet, naturmangfold og hensynet til reindriften. Nå vil vel skuterfolket mene at skuterkjøring også er friluftsliv, men i Stortinget er det bred enighet om at «friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft for å få miljøforandring og naturopplevelse». Motorferdsel i utmark defineres ikke som friluftsliv i den offentlige friluftslivspolitikken. Kanskje man heller bør jobbe med tiltak som får folk mer aktive, 7 av 10 av oss er dessverre overvektige, og vil gi helsevesenet nye utfordringer. Kanskje det heller ikke er «politisk korrekt» å stimulere til økt motorisert ferdsel i en tid der klimaendringer er i fokus.