Nok en gang vil Senterpartiet bruke skremselspropaganda for å styrke sitt kandidatur i lokalvalget. Dette ble synlig i Trønderavisa på nett i forrige uke.

Påstander om at Arbeiderpartiet har planer om, eller kommer til å føre en politikk som må finansieres med eiendomsskatt er mantraet de har hatt i flere år, selv om de vet bedre.

I tidligere valgkamper har de til og med sendt ut fiktive fakturaer på eiendomsskatt til innbyggerne, som et ledd i sin skremselspropaganda. Det blir spennende å se om de også i år synker like lavt.

Temaet eiendomsskatt som virkemiddel for å gi en bedre skole og eldreomsorg har selvfølgelig blitt debattert i Arbeiderpartiet, men konklusjonen er at vi ikke vil innføre eiendomsskatt. Det har vi også skrevet i programmet, det forplikter oss!

Det har flere årsaker, men den viktigste er at Stjørdal kommune de siste årene har gått flere hundre millioner kroner i overskudd, samtidig som skole og omsorg har gått med underskudd på grunn av for trange rammer. Vi mener vi bør bruke mer av pengene vi får fra staten til forebygging - ikke flere vektere på Kimen, økt spesialundervisning for at grunnressursen er for liten, eller akutte omsorgsplasser på grunn at manglende ressurser til gode forebyggende tiltak.

I dag går 31 prosent av skolebudsjettene med til spesialundervisning. I flere år har skoler i Stjørdal fått mindre ressurser enn lovens minimum. Det er en skremmende utvikling, ikke minst med tanke på alle barna som har opplevd å ikke mestre skolehverdagen. Det er ikke lærerne som har sviktet, det er prioriteringene til det sittende flertallet.

I samtlige budsjettforslag denne kommunestyreperioden har Arbeiderpartiet fremmet forslag om å styrke skolen, frivilligheten og omsorgstjenestene. I tillegg foreslo vi å sette av minimum 10 millioner hvert år som reserve for å ha økonomien i orden. Det klarte vi uten eiendomsskatt og med fortsatt god økonomistyring.

Det ordføreren ikke nevner i avisa er at Senterpartiet og Høyre sammen med Frp har vedtatt å innføre parkeringsavgift i Stjørdal etter valget. De budsjetterer med stadig større inntekter fra parkering i årene fremover.

Det skjer i tillegg til at de kommunale avgiftene løper løpsk. I år økte avgiftene med 30 % på avløp og 20 % på vann. Dette utgjør omtrent 2800 kr pr husstand. Ifølge tall fra Kommunedirektøren vil det komme flere store økninger i årene fremover. Andre gebyrer som renovasjonsavgift øker også. De har i tillegg vedtatt kraftige økninger i husleie på bosentre og kommunale boliger.

Til sammen utgjør dette store ekstrakostnader for innbyggerne i Stjørdal i en tid da renter og varer og tjenester har blitt dyrere. Heller ikke dette kan en eiendomsskatt rette opp i, her trengs det politisk vilje.

Arbeiderpartiet vil arbeide for å holde husleiesatsene rimelige i Stjørdal, tilby rimelige tomter for boligbygging, og jobbe for å redusere den planlagte økningen i kommunale avgifter. Vi vil også opprettholde en fri parkeringsperiode på kommunale plasser i sentrum. I tillegg vil vi fortsette å tilby tradisjonell parkerings ur i tillegg til app-løsninger på mobil, for å sikre tilgjengelighet for alle.

I stedet for eiendomsskatt, ønsker vi å legge til rette for etablering av nye bedrifter, blant annet ved å stille krav til flere næringsareal i sentrum. Vi kan ikke fortsette å avvise bedrifter som vil etablere seg i Stjørdal. De må i stedet møtes med en positiv innstilling. Dette vil skape flere arbeidsplasser og øke skatteinntektene.

Det viktigste fremover er derfor en satsing på næringsutvikling og bruke mer av pengene til god forebygging. Her har vi mange muligheter om vi jobber sammen med ansatte, frivilligheten, elever og brukere av tjenestene.

Arbeiderpartiet har trua på at vi sammen kan gjøre Stjørdal enda bedre, selvfølgelig uten eiendomsskatt.