Debatt

«Sykkelvegen på nordsida av E14 er slutten for tusenårig grøderik matjord»

Gang- og sykkelvegen skal bygges langs nordsida av E14 til venstre på bildet. Foto: Jan Erik Sundøy