I lørdagens utgave av Bladet kunne vi lese om kommunestyrets forpostfektninger angående kommende års budsjett. Det beskrives et behov for en innsparing på 40 millioner kroner.

Ordføreren påpeker alvoret i situasjonen. I tillegg drar varaordfører Renate Bjørshol frem Robek-liste-spøkelset og faren for at kommunen kan komme til å bli satt under administrasjon. Før hun retter skytset mot at eksterne instanser påfører kommunen utgifter. «Statsforvalteren står ikke høyt i kurs hos meg», sier varaordfører Bjørshol, Høyres førstedame i Stjørdal.

Nå er det slik at Statsforvalteren er statens representant i fylket og skal bidra til at stortingets og regjeringens retningslinjer blir fulgt opp ute i kommunene. Statsforvalteren overvåker kommunenes virksomhet og er klageinstans for kommunale vedtak.

Med dette som bakgrunn blir Renate Bjørshols uttalelse svært merkelig. Har vi en varaordfører som ikke forstår statsforvaltningen og ikke ønsker å forholde seg til nasjonale føringer og norsk lovverk?

Som innbygger i Stjørdal kommune er jeg veldig glad for at Statsforvalteren utøver sitt embete. Jeg har selv vært nødt til å bruke klageadgangen når kommunen ikke har overholdt lovmessige forpliktelser overfor mine nærmeste. Det er viktig at Statsforvalteren sikrer at kommunens innbyggere får sine rettmessige tjenester, både innen helse og undervisning, når kommunens styrende organer er mer opptatt av å skjære ned på tilbudet til samfunnets svakeste, enn å forsøke å øke kommunens inntekter.

Varaordfører Bjørshols uttalelser er et godt eksempel på at vi trenger et statlig organ som beskytter folket mot manglende klokskap i lokalpolitikken, samme hvor irriterende dette er for varaordføreren.

Ola Fiskvik