Hva fikk deg og resten av beslutningstagerne i Helse Midt-Norge til å tro at innføringen av Helseplattformen (HP) skulle fungere langt bedre hos oss enn i Danmark og Finland?

Ønsket om å skrote HP blir møtt med at det allerede er brukt så store summer på journalsystemet, at dette ikke aktuelt. Det hører vi både fra deg og helseministeren. Da spørsmålet kom opp under debatten i Adressahuset, var du freidig nok til å kaste ballen tilbake til en saklig nestleder for Yngre legers forening og forventet at han skulle ha et alternativ. Derimot er det du som burde hatt det. Hvorfor signaliserer du ingen interesse for en ekstern og uavhengig vurdering av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet og handlingsalternativene som finnes? Hvorfor bestiller du ingen slik analyse?

Er kontrakten med Epic av en slik art at dere ikke «kommer dere unna»? Mange spør seg om det er tilfellet – hva har du å si til det?

Mange av oss som har måttet ta i bruk journalsystemet, i tillegg til andre kompetente fagpersoner, er sjokkerte over at det var mulig å kjøpe et så lite brukervennlig system med de store mulighetene for å gjøre feil som det innebærer. Har det noen gang streifet deg at dere er ofre for overveldende, amerikansk markedsføring og «kjøpt katta i sekken»?

Og hva tenker du om at St. Olav må redusere antall ansatte med 250 og legge investeringer i både utstyr og et nytt psykiatrisenter på is pga. av de store utgiftene knyttet til innføringen av Helseplattformen? Vi ansatte greier ikke å springe fortere enn det vi allerede gjør, til tross for at de fleste av oss «løper» rundt på jobb i joggesko (som vi forøvrig har betalt selv!).

Hvordan kan du fortsette i samme spor uten å ta innover deg den frynsete tilliten mange av oss har til Helse Midt-Norge? Når skal dere ta til vettet?

Jeg bare spør, jeg – og ønsker svar…

Else Bartnes

Sykepleier v/ Øre-nese-hals poliklinikk, St. Olavs hospital