Da jeg leste Bladet 5.mars, kom frustrasjonen tilbake – igjen! Kan det være så vanskelig å skrive riktig navn på steder her i Stjørdal?

Nå er det igjen områdene på og rundt Sutterøya det gjelder. Innholdet i oppslag og leder skal jeg ikke kommentere, fordi jeg er så engasjert i dette med navn, og særlig i dette området som betyr så mye for meg, at jeg mistet konsentrasjonen om innholdet (som sikkert var bra!). Dette handler om navn, igjen! Det er nemlig ikke første gangen jeg blir frustrert og skriver i ordet fritt om dette. Dessverre ser det ikke ut til å hjelpe det grann, så jeg må kanskje bare gi opp, og prøve å akseptere at navn på områder bare endrer seg uten at det blir gjort noe med det.

Industriområdet heter ikke Sutterøy. På skiltet der du tar av fra Havnevegen står det faktisk Leira, og det er riktig! På gamle kart står det riktig nok Sutterøleiret, men det var Leira som ble brukt av stjørdalingene.

Navnet Tangen brukes også feil. Dessverre står det Tangen på skiltet der du tar av mot det oppfylte området der blant annet kjøpesenteret Sjøsiden holder til. Men Tangen ligger på den andre sida av veien, der Tangen Bruk lå, og navnet har sin naturlige forklaring i og med at det er en tange som stikker ut i elva der. Det oppfylte området er nytt land og bør derfor få et nytt navn. Sjøsiden (eller helst Sjøsida) synes jeg for øvrig er et godt navn, som gjerne kunne brukes på hele det oppfylte området.

Nå var det Sutterøy og Tangen det handlet om i nevnte avisoppslag, men jeg må bare ta med Storvika i samme slengen. Storvikanavnet ble «stjålet» av boligprosjektet Storvika Terrasse i forbindelse med bygging og markedsføring av leilighetene der. Og nå brukes Storvika ukritisk om hele Sutterøya. Men stranda og badeplassen Storvika er bare en liten del av Sutterøya.

Kjære journalister og redaktører! Kan dere ikke være så snille og prøve å sette dere inn i navnene på stedene dere skriver om?

Randi Avelsgaard