Vi ser at vår kommunedirektør, Tor Jakob Reitan, har gledelig nok noen tanker om å få rettet opp den skakkjørte økonomien i Stjørdal Kommune.

Vi som har skole og omsorg i tankene når noe må skånes i en innsparing, blir veldig opprørt når våre lokale aviser trekker fram våre skoler og omsorg som de viktigste stedene å spare penger på, for å rette opp kommunens økonomi på.

Nå er det på tide at våre politiske partier kommer med sine tanker om hvilke områder kan det spares! IKKE BARE SKOLE OG OMSORG!

Det holder ikke å nikke og bukke å godta alt det administrasjonen kommer med som innsparings forslag.

Dere har alle et partiprogram som dere presenterte for deres velgere ved siste valg! Vi stoler på at disse lovnader blir fulgt i denne saken!

Vi venter spent på hvilken løsning dere kommer med ,og hjelper Tor Jakob i å løyse  denne økonomiske krisen vår kommune har havnet i!

Dere politikere må være klar over at til syvende og sist er det dere som har det endelige svaret og ansvaret.

Alle kommunens innbyggere må selvfølgelig ta vår del!

Kåre M Børseth