Onsdag ble det markert med brask og bram at Luftforsvarets skolesenter flyttet inn i nye lokaler her på Stjørdal. Det markerer at tilstedeværelsen til Luftforsvaret vil øke betraktelig i Stjørdal, slik det var for noen tiår siden.

Stortinget har vedtatt at Luftforsvarets skolesenter skal flytte fra Kjevik til Værnes innen utgangen av 2025. Dette arbeidet startet i 2020, og nå er omlag 60 ansatte på plass. Når hele flyttingen er gjennomført, vil det være rundt 170 ansatte på Værnes knyttet til skolesenteret. Det er en stor arbeidsplass, også i Stjørdals målestokk. I tillegg kommer alle soldatene som kommer hit på opplæring. Ifølge sjef for Luftforsvaret, Jon Martin Hope, skal det nye skolesenteret kurse om lag 1000 soldater her hvert eneste år.

Men det er ikke bare ansatte og soldater som følger med når skolesenteret til Luftforsvaret nå er på flyttefot fra Kjevik til Værnes. Dette er også betydningsfullt for det lokale næringslivet. For det første skal det investeres store summer i infrastruktur på området, der en god del jobber helt sikkert vil gå til lokale firma. Videre vil handels- og servicenæringen merke at det blir flere folk i kommunen. Både matbutikker, restauranter og andre servicebedrifter kan se fram til økt aktivitet og omsetning. Dette vil komme i tillegg til de pengene stasjonerte på Værnes legger igjen allerede i dag. Vi føler oss sikre på at det er mange bedrifter i Kjøpmannsgata og nabogatene som nyter godt av at Stjørdal er en forsvarskommune.

Et annet viktig punkt er tilstedeværelsen av Forsvaret med tanke på det verdensbildet vi har i dag. Et styrket Forsvar i Stjørdal kan gi store ringvirkninger. Vi har fortsatt tro på fortgang når det gjelder oppgradering av E14 på grunn av Nato-medlemskapet til Finland og mest sannsynlig Sverige. Det vil gi en enorm samfunnsgevinst for Stjørdal og nabokommunene. Vi ser ikke bort i fra at det kan komme flere slike storprosjekter med økt militær aktivitet på Værnes og i resten av Trøndelag.

Denne uken har også statsminister Jonas Gahr Støre og Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, bedt om at Nato tar et større ansvar for å forsvare gassrørledninger og kommunikasjonskabler på havbunnen. Fylkesordfører Tore O. Sandvik har allerede lanserte Norge og Midt-Norge som mulig vertskap for et slikt senter. En slik etablering vil helt sikkert gi ringvirkninger til allerede etablerte forsvarssteder. Det kan Værnes, Stjørdal og nabokommunen også nyte godt av.