Vi får stadige tilbakemeldinger om manglende ressurser i skolen i Stjørdal og i lokalavisene leser vi om foreldre som må opprette spleis for å skaffe penger til lærebøker. Ved Hegra barneskole har man etterspurt leker til 1. trinn via sosiale medier. Ved henvendelser til kommunen får foreldrene til svar at det ikke er budsjett til nødvendige læremidler. Dette er etter Venstres syn en uholdbar situasjon som ikke er Stjørdal kommune verdig. Ressursene i skolen er kommunens og ikke foreldrenes ansvar.

Vi ser dessverre resultatene av skolepolitikken i kommunen som er Senterpartiets utstillingsvindu. Kostra-tallene viser at Stjørdal bruker mindre på skole enn landsgjennomsnittet. I tillegg til manglende ressurser er disse ulikt fordelt mellom skolene. Barna på de største skolene har minst. Det gjelder både lærertetthet og læremidler. Det er også et viktig poeng at vår organisering av skolen er fordyrende og vi har store muligheter til å få mer ut av ressursene hvis vi tåler å gjøre endringer. Venstre har den viljen, men mangler støtte fra alle de andre partiene og det er dessverre barna i skolen som lider under dette.

Venstre har altså mast om å styrke innholdet skolen i lang tid, men har talt til døve ører blant flertallspartiene Senterpartiet, Høyre, MDG, FRP og KRF. De samme partiene har i den senere tid vært ute og skrytt av de gode tjenestene kommunen yter til innbyggerne. Men jeg savner å vite hva de tenker om skolen vår. Er de fornøyd med situasjonen? Og ikke minst, hva er deres visjon for skolen? Er det at alt skal være som før? Politikk er å se framover. Men skal man få til endring må man først erkjenne at situasjonen ikke er slik man ønsker.

Venstre har skole som sak nummer en og da snakker vi om innholdet i skolen. Vår visjon er at vi skal ha landets beste skole. Dette fordi skolen er den viktigste arenaen for å utjevne sosiale forskjeller. Det er ikke foreldrenes ansvar å skaffe ressurser til skolen, det ansvaret er det vi politikere som har. Gi oss din støtte ved valget så lover vi å bidra til endring i skolen vår både med tanke på ressurser til lærebøker og en organisering som bygger laget rundt eleven. Venstre tar stjørdalsskolen framover!

Torgrim Hallem

Gruppeleder og ordførerkandidat for Venstre