Situasjonen i Stjørdal kommune er alvorlig. Det er stans i bruk av vikarer og innkjøp. Svømmehall som stenges. Elever som ikke får undervisning de har krav på. Eldre som ikke får hjelpen de trenger for å klare seg selv hjemme. Brannvernet blir svekket.

Dette er resultatet av mange år med Høyre, Frp, KrF og Senterpartiets politikk. Særlig de sårbare rammes av kuttene. Stjørdal opplever nå velferdskutt som mange merker og reagerer på.

Samtidig som 200 års-jubileet for Ole Vig markeres, kuttes det grovt i stjørdalsskolene. Kommunedirektør og rektorer har sendt skriv til foreldrene som forteller om nedskjæringer etter ordførerpartienes budsjettvedtak. Stjørdals unge fratas den opplæringen og oppfølgingen de skal ha. Det kan koste Stjørdal dyrt. Både menneskelig for ungdommer som ikke får nødvendig oppfølging, og med uro og kostnader for hele stjørdalssamfunnet. Kontrasten mellom liv og lære blir stadig mer grell når ordfører Eli Arnstad nå strør om seg med honnørord om oppvekst og opplysning i «såmannen» Ole Vigs navn.

Både unge, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser rammes. Forebygging har blitt et fremmedord. Til og med Hverdagsmestringsteamet, som har dokumentert at deres arbeid sparte kommunen for andre større utgifter, fjernes med et pennestrøk. Ordførerpartienes arroganse koster Stjørdal og stjørdalingene dyrt.

SV mener løsningen ikke er dramatiske og lite gjennomtenkte kutt, som bare vil forsterke problemene og skape større forskjeller. Det tar tid å komme på en bedre kurs etter flere år med en feilslått politikk. Nå må det arbeides sammen med de ansatte og undersøke nærmere de mulighetene kommunedirektøren har pekt på for å øke inntektene. Våre innbyggeres velferd er et felles ansvar.

Uttalelse fra årsmøtet

Stjørdal SV