«En slik utbygging vil for ettertiden bli bedømt som et gigantisk feilgrep»

foto