Stjørdal Trafkksikkerhetsutvalg startet året 2024 med et orienteringsmøte om hvilke planer Ktu har for inneværende år! Etter mange år som medlem i Ktu ble jeg mektig imponert over hvor grundig og åpent det ble framført som forslag, og hva som må gjøres av trafikksikkerhet i Stjørdal.

Jeg var eneste tilhører som fikk overvære de flotte planene som kommunens administrasjon kunne tenke seg å gjennomføre kommende år. Gang- og sykkelveier, sikre skoleveier, bedre gate-lys, bedre oppmerking av fotgjengeroverganger. Og en masse andre fornuftige tiltak som går på sikkerhet slik at alle skoleelever får en sikrere skolevei, og vi som er vanlige turgåere kan bli sikrere på våre trimturer

Jeg anbefaler at dere som er interessert i framtidas planer om sikring av trafikken vår, plotter inn trafikksikkerhetsutvalgets oppsatte møteplan, og får informasjon om hva politikerne har bestemt og hva som skal prioriteres.

Jeg ble ganske skuffet over at Ktu er redusert til bare tre representanter. Vi kan ikke påstå at utvalget representerer folkemeningen i Stjørdal. Trafikksikkerhetsutvalget er et av de viktigste utvalgene vi har. Utvalget skal ta vare på trafikksikkerheten i bygd og by.

Min anbefaling går til dere som er politikere i kommunestyret: Styrk dette utvalget i stedet for at det gradvis blir svekket! Er det virkelig økonomien som er den eneste grunnen til at antall politikere har blitt redusert i Ktu?

Jeg ble meget oppløftet etter å ha overvært møtet i Ktu. Og det er til tross for det spinkle grunnlaget som våre politikere representerer. Det som ga meg trua på at Ktu har en framtid, var den grundige og ærlige orienteringen om at våre bygder og byen blir tatt med når trafikksikkerheten, skal vurderes. Disse tankene fikk vi ta del i.

Jeg er imponert over e enhetsleder veg park og idrett Jørgen Slettvold Tellefsen sine tanker.

Kåre M Børseth