Debatt

«Det er med stor uro vi nå ser at BUA-tilbudet står i fare»

Kristoffer Fordal og Morten Harper i Stjørdxal SV. Foto: Privat