«Disse grepene vil være smertefulle for de som trenger det mest»