Jeg besøkte kommunestyret den 25. april. Det ble en rar opplevelse for et gammelt medlem av dette fora.

Nye folk og nye tider. Alle satt dørgende stille, uten å få delta i debatten. Mange fikk klar beskjed fra ordføreren om å følge med når avstemming skulle skje. Trykk på rette knappen.

Dette var en umåtelig tam forestilling. I min tid i dette fora opplevde vi klapping og høylytte protester hvis ikke alt gikk som det skulle. Ordføreren har virkelig lyktes med dressuren av representantene. De som fikk ordet gikk pent og pyntelig fram til talerstolen og framførte sitt parti sine synspunkter på en høflig og dannet måte! Dette var en ny opplevelse for meg.

Første sak på en lang liste var Nye veiers orientering om E6. Hva skal skje med fullføring av E6, og hva har skjedd med dette skandaleprosjektet som Spanjolene reiste ifra? Mange satt og håpet på å få en forklaring på hva var det som forårsaket dette rotet og som fikk denne løsningen? Men vi fikk ingen kommentarer. Er det brennbare saker?

Jeg håper at Nye veier satser på norske entreprenørfirma og som har sine papirer i orden, når vi omsider får klarsignal på byggestart på E14.

Til slutt har jeg en bønn til dere mine politiske venner og der er også du ordfører Eli. Når dere vurderer kommunens økonomi, så ikke la all belastningen falle på dem som allerede sliter.

Kåre M Børseth