«Mange er bekymret for støy. Det er vi også»

foto