I mørketiden er det viktig at offentlige veier er opplyste, dette for å unngå uønskede hendelser og øke sikkerheten langs våre veier.

Kommunen mørklegger store deler av sentrum med å slå av gatebelysningen i disse dager, med noen unntak av noen veier - for å spare penger.

Nå må både voksne og barn begi seg ut i trafikken til jobb og skole i mørklagte gater, de må føle på frykt og redsel dette skaper for at kommunen skal spare penger - for penger betyr visst alt for tiden.

Det er mulig at dette er vedtak er fattet av våre politikere, i så fall har dette gått under radaren til de fleste av oss.

Har dere politikere virkelig bestemt at gatelysene skal slås av fra 22. mars og frem til 1. oktober for å spare penger – da har dere gjort et vedtak som er lite gjennomtenkt!

Jeg tenker kanskje som en amatør, men er ikke alle vedtak både av politikere og kommunen at de ikke skal sette helse, miljø og sikkerhet i fare?

Stjørdal kommune får rundt 12,5 millioner i utbytte fra NTEs overskudd, de melder at resultatet for 2023 blir rekordhøyt, så da renner det mere inn i kommunekassen.

Kommunen har som jeg er blitt fortalt, at store deler av dette overskuddet som kommunen mottar, skal blant annet være med å finansiere utskifting av gamle armaturer med nye leddlys, nettopp for å spare strøm - også at det skulle lyse lengre utover våren og tennes tidligere på høsten. Da tenkte jeg at tryggheten til barn og befolkningen var verdsatt høyt av kommunen.

Som vi kjenner til så er det mye penger å spare med nye moderne leddlys som bruker ca. 50 prosent mindre energi enn den gamle typen.

Gatelys skal stå på når det er mørkt, her handler det om trafikksikkerhet og trivsel både av voksne og barn som kommune må prioritere høyt!

Stjørdal skal ikke være en mørklagt by!

Terje Kilen