Som innbygger i Malvik, begynner jeg virkelig å lure på om det ikke snart er på tide å se seg om etter en annen kommune å bosette seg i ? En tanke som virkelig begynner å modnes hos meg, og sannsynligvis også hos flere i disse tider.

Det eneste vi stadig hører fra kommunalt hold, er at store innvesteringer i blant annet avløpsnettet skal belastes innbyggerne, og økes med 10 prosent hvert eneste år fremover! Hvor i all verden skal dette ende?

I tillegg til denne elendigheten, tviholder kommunen på eiendomsskatten, som de maktet å innføre på tross av lovnad for det motsatte før valget for 8 år siden.

Når vi i tillegg ser på de galopperende strømprisene vi har hatt den siste tiden, går det selvsagt en grense for hva den jevne malviking kan makte. I tillegg hører vi om redusert kommunalt vedlikehold, og egenbetaling for vegbelysning i veger som kommunen bare med et pennestrøk omklassifiserer til privat veg, selv om den aldri så mye ligger på kommunal grunn!

Jeg har sagt det før, det er beviselig sånn at innbyggerne i denne kommunen blir betraktet som «Sareptas krukke», altså en utømmelig pengekilde. Sånn kan det selvsagt ikke fortsette!

I disse tider opplever vi en strømkrise, der mange er bekymret for sin økonomi, og hvem vet hvor ofte dette årvisst vil gjenta seg?

Det er på plass å stille spørsmål om vi egentlig har den rette politiske ledelsen her i kommunen for tiden?

Nå må politikerne snarest begynne å se realitetene. Første grep er selvsagt å fjerne denne aldeles fiktive eiendomsskatten omgående!