Til dere politikere som har nå spart så «bra» i det nye budsjettet for Stjørdal kommune.

Det er en vanskelig jobb dere har, ingen tvil, men dere har virkelig gått for langt med innsparing på innleiing stop av vikarer på barneskolen ved sykdom. Samt den hele store innsparinga ved skolene. Dette går utover barnas helse, trivsel og skoleglede.

Det ble i dag på mitt barns skole ingen ekstra vikar innleid for læreren sin sykdom. Lærere blir jo syke de også.

Dette medførte at mitt barn ikke hadde en god skoledag i dag. Han var trist og lei seg, og gråt siden mangel på lærer medførte at det ikke ble bra nok oppfølging og kontroll i klassene som ble slått sammen. Hvor dette medførte problemer for hans skoledag.

Dere tenker sikkert ja ja, dette er bare et barn og hans foreldre som syter for små ting, og penger må vi spare for vår kommune har dårlig råd.

Men denne sparingen går nå på bekostning av barna sin helse, glede og trivsel, og slik skal det ikke være. Når dere sparer penger på denne måten, og det medfører at barn gråter som følge av dette, da har dere gjort noe helt forkastelig.

Det eneste som kan gjøres for at dette blir bedre er å gjøre om på denne «innsparingen» dere har gjort. Slik kan vi ikke ha det i Stjørdal kommune. Dette er ikke lærere eller skolen sin feil, dette er dere politikere sin skyld.

Hva skal til før dere tar til fornuft, et fysisk skadet barn på grunn av for dårlig kontroll i klassene og for store ukontrollerte klasser?

Bekymret far