I aprilmøtet til kommunestyret i Malvik valgte flertallet å stemme nei til videre arbeid med forslaget fra mindretallet om å prioritere etablering av en ishall i kommunen.

Matz Ulstad er gruppeleder i Malvik Arbeiderparti. Foto: Anders Fossum

Det er ingen tvil om at forslaget om en ishall i Malvik høres forlokkende ut, og at det bare har gode intensjoner. Jeg velger å tro at ingen partier i utgangspunktet er imot at det etableres en helt ny type hall i kommunen vår. Jeg vet at flere politikere, deriblant meg selv og flere i Arbeiderpartiet, har en ishall på sin ønskeliste, men så er det dette med å være et ansvarlig styringsparti...

Det er en gang slik at det er stor forskjell på en ønskeliste (noe vi kan se for oss i fremtiden) og listen over prosjekter som ligger inne i den vedtatte handlings- og økonomiplanen. Denne planen er et resultat av langsiktig planlegging, både når det gjelder behovsanalyser, bærekraftig pengebruk og ikke minst knallharde politiske prioriteringer og valg. I en handlings- og økonomiplan finnes det ikke rom for alle gode intensjoner og ønsker, styringspartiene må blant annet sørge for at vi ikke bruker mer penger enn vi faktisk har.

Handlings- og økonomiplanen er vedtatt av et samlet kommunestyre, og er et utgangspunkt for hvordan administrasjonen prioriterer sine oppgaver. Min erfaring, etter mange år i kommunepolitikken, er at det er klokt å holde seg til denne planen dersom vi ønsker å styre skuta med riktig kurs. Vi kan ønske oss mye, men dessverre er det slik at det ikke er rom for alt vi ønsker oss.

I de siste årene har vi bygd mye i Malvik; nye helsetun, nytt kulturhus, ny barnehage og ny ungdomsskole, for å nevne noe. Vi har også mye på gang, ny ungdomsskole og ny barnehage på Vikhammer. Alt dette har vi gjort samtidig som vi har hatt god og trygg styring på kommuneøkonomien. - Og hvordan har vi fått til dette?  Svaret er: Vi har holdt oss til planen vår, vi har forstått at det ikke er rom for alle gode intensjoner. Det har vært, og er krevende, men tiden har vist at det nødvendig.

I våre planer ligger det flere investeringer i tiden som kommer, planer vi må endre dersom noe annet skal prioriteres.

Vi må prioritere langsiktig, og derfor må vi noen ganger si nei til gode forslag. Disse kjipe prioriteringene er noe av det vi som kommunepolitikere er valgt til å ta. Flertallet valgte derfor å støtte kommunedirektøren sitt forslag om å ikke bruke ytterligere ressurser på ønske om en ishall i Malvik nå. - Og dette valget kan føles kjipt og kjedelig.

Det er kjipt å være kjedelig, men når man er valgt til en del av et ansvarlig styringsparti må valgene vi tar være i tråd med gode og langsiktige planer og mål. – Og når vi ser på hva vi har fått til, og hva vi skal få til, i Malvik - går det greit å være kjip politiker en gang iblant.

Matz Ulstad Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Malvik