Veien Saksvikkorsen går gjennom øvre Hundhamaren fra Stibakken i øst til Væresvegen i vest og passerer skole, SFO, idrettsplass og barnehage, i tillegg til flere stikkveier fra høyre. Saksvikkorsen er i likhet med resten av veinettet på øvre Hundhamaren regulert med soneskilt fartsgrense 30, men som nabo til veien kan jeg konstatere at fartsnivået er langt unna dette, det kjøres friskt på strekningen, for å uttrykke det forsiktig.

Etter å ha kommunisert min bekymring til Malvik kommune over lengre tid, ble det gjennomført trafikktelling og fartsmåling for ett år tilbake. Denne ble av en eller annen grunn utført i februar, muligens på grunn av denne månedens lange lyse netter og tørre asfalt (ironi). Trafikktellingen viste ca 1000 ÅDT, noe som ifølge kommunen er et svært høyt tall for en sånn type vei.

Nå foreligger det planer om å rette ut veien, samt forlenge siste del av gang- og sykkelvei fram til Væresvegen, en standardøkning som inviterer til ytterligere trafikk- og fartsøkning. Det logiske da skulle man tro er etablering av fartshindringer i veien, men Malvik kommune gjentar i sine svar at dette ikke er prioritert over mer akutte behov i kommunen.

Det fremstår da veldig merkelig at kommunen for to år siden prioriterte en asfaltoppgradering av Olav Magnussons veg med påfølgende fartsdemping. En vei med en trafikkmengde på 130 ÅDT, og liten eller ingen gjennomfartstrafikk. Her ble altså veien fartsdempet etter et løft av veistandard, mens tilsvarende tiltak ikke prioriteres for en vei med åtte ganger høyere trafikk og betydelig høyere fartsnivå. Er det dette som kalles kommunal logikk?

Saksvikkorsen med sin gode standard, benyttes av veldig mange som gjennomfartsåre fremfor gamle E6 (som har fartsdemping....) og har som den fremstår i dag i praksis fri fart.

Med den planlagte utbedringen av vei, gang- og sykkelvei vil både trafikkmengde og fartsnivå øke med mindre det gjennomføres noen tiltak.

Øystein Johnsen