Velferdsstaten gir grunnlaget for våre liv fra vugge til grav. Den gir oss muligheten til at vi når våre mål og drømmer, også å delta i samfunnet og bruke våre evner. Vi skal alle få den muligheten til samfunnets tilbud til utdanning og helsetjenester uavhengig av bakgrunn og inntekt.

Stjørdal kommune har en stor og omfattende offentlig sektor som produserer velferdstjenester til befolkningen, det er vi alle takknemlige for. Men vi leser nesten daglig i lokalaviser om konflikttema som berører disse viktige offentlige tjenester.

Det har blitt en tradisjon med politiske diskusjonen mellom høyre- og venstresiden i prioriteringene: Mere skatt mere velferd – eller mindre skatt og mindre velferd.

Kan vi unngå kutt i skole, barnehager, helse og omsorg dersom alle betaler inn et fast beløp som eiendomsskatt på kr 1.000.- i året? Neppe! Du vil sikkert si: Det var da en lettvint løsning.

Er det ikke slik at jo mer vi betaler inn i kommunekassen, jo mer bruker kommunen? Pengene blir kanskje heller ikke brukt der de skulle brukes - nettopp på barn, helse og omsorg. Dette leser vi nesten daglig eksempler på.

Jeg hører om foreldre som er på jakt etter den gode skolen, som velger å flytte til steder der skolen har et godt omdømme og gode tilbud. Jeg regner med at også Stjørdal kommune er på jakt etter drømmelæreren. Også læreren er på jakt etter drømmejobben. Ja, til og med politikerne har høye, ja skyhøye ambisjoner i valghampen om skolen og helsen vår. Så leser vi om at både barn og lærere blir nedprioritert av byråkrater i trygge og sikre stillinger.

Politikerne sier at de vil skjerme barn og eldre for kutt. Det virker som at de samme folka blir like overrasket hver gang kommunedirektøren tar grep og sier: Nå blir det andre boller, det blir kutt både her og der. Det skal da ikke være slik at den politiske styringen og kommuneadministrasjonen i kommunen, skal skape uro og frykt i befolkningen.

Det ble tidligere sagt blant folk: En må lære seg å sette tæring etter næring, jeg synes kommunen kunne være mer nøktern i pengebruken slik at velferdstjenestene i kommunen opprettholdes på et akseptabelt og anstendig i nivå.

NTE har kommet med en gladnyhet i disse dager - at Stjørdal vi få ca. 15 millioner av overskuddet i bedriften. Hurra - da skal du se at kommunen får råd til å slå på gatelyset igjen. Også åpne de stengte do-dørene på alle offentlige toaletter rundt omkring.

Terje Kilen