Stjørdal skriker etter flere helsefagarbeidere, og vi i Stjørdal Venstre tar dette behovet på alvor. Vi erkjenner betydningen av helsefagarbeidernes uvurderlige innsats for å ivareta helse og livskvalitet, spesielt blant våre eldre, og vi vet at det er et betydelig antall helsefagarbeidere som mangler i vår kommune.

Men vi ser en løsning: praksiskandidatordningen. Denne ordningen er spesialdesignet for å gi personer med flere års relevant praksis, men uten formell utdanning, muligheten til å oppnå fagbrev og formell kompetanse innen helse- og omsorgssektoren. Stjørdal Venstre ønsker å styrke denne ordningen og tilrettelegge for flere praksiskandidatplasser. Vi fremmet derfor forslag om dette under strategidebatten i siste kommunestyremøte og ba kommunedirektøren om å se på muligheten til å innføre en praksiskandidat ordning i kommunen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

En rapport fra Statistisk sentralbyrå understreker det økende behovet for helsefagarbeidere i Norge, og Stjørdal er ikke noe unntak! Aldringen av befolkningen er en viktig faktor som driver denne utviklingen. Vi står overfor en utfordring, men også en mulighet. Ifølge rapporten vil Norge mangle hele 18 000 helsefagarbeidere innen 2030! Dette er et alarmerende tall som krever handling. Skolene utdanner ikke nok helsefagarbeidere til å møte dette behovet, og situasjonen vil bare forverres i årene som kommer. Vi må handle nå!

Vi tror sterkt på praksiskandidatordningen som en avgjørende del av løsningen for å møte behovet for flere helsefagarbeidere her i Stjørdal. Ved å satse på praksiskandidatordningen kan vi øke arbeidsmarkedets mobilitet og skape flere karrieremuligheter innen helse- og omsorgssektoren. Dette er spesielt relevant for personer som ønsker å endre karriere eller som kommer tilbake til arbeidslivet etter en pause. Vi vil jobbe aktivt for å tilrettelegge for flere praksiskandidatplasser og gi nødvendig støtte og veiledning til praksiskandidater i deres utdanningsreise.

Vi må sikre at vi har en fremtidsrettet politikk som respekterer sentrale verdier som frihet, ansvar og fellesskap. Dette er bærende verdier for Venstre. Rettferdighet og likeverd, samt høy livskvalitet for alle i kommunen, er av stor betydning for Stjørdal Venstre. Vi tror på et sterkt og demokratisk samfunn der hver enkelt stemme teller. Det er du som kan påvirke fremtiden for kommunen du bor i og hvilke politikere som skal bestemme.

Vi i Stjørdal Venstre er forpliktet til å jobbe for våre mål, og vi tror sterkt på at praksiskandidatordningen er en nøkkelkomponent i denne innsatsen. Derfor oppfordrer vi alle i Stjørdal til å stemme på Venstre ved kommunevalget for å få flere helsefagarbeidere og dermed sikre en bedre omsorg for våre eldre og et godt samfunn for alle. Det er din stemme og ditt valg kan utgjøre en forskjell!

Torgrim Hallem

Ordførerkandidat for Venstre

Nils-Erik Volden

Fjerdekandidat for Venstre