«Kjernekraft vil altså være et hinder for den raskere og billigere satsingen på alternativ energi»

foto