Boligtoppen i Stjørdal kommune: leiligheten er inne på listen.