Hegra: kjøperen la 2.190.000 kroner på bordet for å kapre denne leiligheten