Meråker: Kjøperen la 2.550.000 kroner på bordet for å kapre denne fritidseiendommen