Listen: 8.840.000 kroner for den dyreste leiligheten i Malvik siste måneden