Storkontroll på E14: Fornøyd med at ikke flere hadde mangler

Føreren av denne tungtransporten fikk advarsel i kontrollen av kjøre og hviletid.  Foto: Statens Vegvesen

New Articles

- Det ble gitt en del advarsler om kjøre og hviletid, sier overingeniør Mariusz Szymczy i Statens Vegvesen.