Kulturagent med nytt tilbud

Maria Charlotte Heimsnes inviterer til en uke i litteraturen og skrivekunstens tegn. I sentrum for det hele finner vi forfatter Gro Dahle, som vil holde både forfattermøte, skolebesøk og skrivekurs.

Maria Charlotte Heimsnes, som driver Kunst & Kulturagenten, arrangerer litteraturuke med Gro Dahle til uka.   Foto: Bjørn Fuldseth

Kultur

– Tirsdag blir det mulighet for alle til å møte Gro Dahle på et forfattertreff på Søndre kultur-hjørne. Her vil hun lese utdrag fra sin siste bok, i tillegg til at hun vil fortelle om forfatterskapet sitt, sier Maria Charlotte Heimsnes, som driver Kunst & Kulturagenten, som står bak arrangementet.

I tillegg skal også forfatteren ha flere skolebesøk i løpet av uka og hun skal holde et skrivekurs.

– Utgangspunktet for at jeg har fått i stand denne litteraturuka var at jeg for et års tid siden lette etter et skrivekurs for meg selv uten å finne noe lokalt her i regionen. Derfor tok jeg like godt kontakt med Gro Dahle og lurte på om hun ville komme til Stjørdal og holde et kurs.

– Hva er egentlig et skrivekurs?

– Det passer for alle som produserer tekst på en eller annen måte. Det Gro Dahle gjør er å sette i gang kreative prosesser, som får fram nye måter å tenke på og nye måter å komme i gang med skrivingen på. Kurset går over tre dager, og det er fremdeles et par plasser ledig, sier Heimsnes.

Dahle ble booket for et år siden, og siden den gang har besøket utviklet seg fra å være et skrivekurs til å bli til en hel litteraturuke.

– Jeg har også ordnet med et samarbeid med en del skoler i kommunen. Skolene kjenner Gro Dahle godt gjennom at hun har skrevet gode bøker for barn om vanskelige tema som rus og overgrep. Totalt skal vi besøke fem skoler og rundt 300 elever fra 3. klasse til 1. klasse på videregående, sier Maria Charlotte Heimsnes.