Får kunstnerstipend fra staten i to år

Nå er det klart hvilke kunstnere som får stipender fra Statens kunstnerstipend i 2019. Håvard Bustnes fra Malvik er en av dem.

Filmskaperen Håvard Bustnes er blitt tildelt arbeidsstipend for to år.  Foto: Merete Haseth

Kultur

– Årets tildelinger står i ytringsmangfoldets navn, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad i en pressemelding.

En stor andel av søknadene kommer fra Oslo (3889), med Hordaland (868) og Akershus (766) på 2. og 3. plass. Tildelingsprosenten alle søknader sett under ett er 10,1 %. – Det er kunstnerisk kvalitet og aktivitet som er kriteriene for tildeling. Men utvalget følger med blant annet geografisk spredning. Tildelingene speiler i stor grad bostedene til norske kunstnere.

Kommer folk i hele landet til gode

Selv om en stor andel av kunstnere bor i Oslo-området og i Hordaland, ønsker kunstnerne selv å møte publikum over hele landet, så effekten av stipendene kommer derfor hele landet til gode, understreker Gomnæs Ugelstad.

Kunstnerstipendene bidrar til at publikum får tilgang til kunstopplevelser som ellers ikke ville vært tilgjengelige. Det er gjennom publikums opplevelser av mangfoldig kunst at kunsten realiserer sitt bidrag til ytringskultur og demokrati.

Ber Kulturdepartementet om flere stipender

8 521 søknader har blitt behandlet i 23 ulike stipendkomiteer i årets søknadsrunde.

– Det er en grundig og arbeidsintensiv prosess når stipendene skal fordeles. Utvalget har stor respekt for det solide arbeidet som er gjort i de ulike stipendkomiteene.

Stipend til tre stjørdalinger

I tillegg til arbeidsstipendene, er det også delt ut pengebeløp til en rekke kunstnere innen ulike sjangere.

Av disse er dettre som kommer fra Stjørdal. Forfatteren Fartein Horgar er tildelt 60.000 kroner, mens Mari Moe Krysinska har fått 20.000 kroner for sitt engasjement rundt skuespill og dukketeater.

Siste stipendmottaker fra Stjørdal er danseren Ina Teresa Winther. Hun er tildelt 38.000 kroner fra potten for nyutdannede kunstnere.

- Over 120 representanter i de 23 komiteene må gjøre tøffe prioriteringer og svært mange kvalifiserte søkere får avslag. Utvalget har også ved årets budsjettsøknad til Kulturdepartementet meldt inn behovet for flere stipendhjemler og vil fortsette arbeidet for dette. Dersom vi skal følge opp Kulturmeldingens mål om å sikre kunst av ypperste kvalitet er en styrking av stipender til kunstnerne det mest effektive tiltaket, sier Gomnæs Ugelstad.