Samler musikk fra hele verden på en scene

Kultur

Samarbeid og fellesskap i sentrum under kulturskolens forestilling.