Har samlet historiene fra gamlekarene: – Det var viktig å få tidsvitnene i tale

Boka om de som har bodd og livnært seg langs strandkanten i Stjørdal er nå klar. Forfatter er Terje Kilen (t.h.) har hatt med seg Hermod Helland fra Stjørdal tradisjonsbåtlag på prosjektet.  Foto: Guro Vollen

Kultur

Kildematerialet om livet langs stjørdalskysten fra tidsvitner i den nære fortida og dykk i eldre arkiver, er nå samla mellom to permer.