Jeg ble dratt inn i et miljø som er direkte helseskadelig for Knudsen og Ludvigsen, men det har vært forferdelig artig

foto