Se sendingen i opptak: Kjent eventyrer kom plutselig gående inn på lanseringen