Disse skal planlegge årets kulturfest for eldre

foto