Det startet med bedriftsidretten på 70-tallet og siden har det ballet seg på

foto